I v případě datové schránky již neplatí doručení fikcí o víkendu a svátcích

Daňové judikatury
Rozšířený senát nejvyššího správního soudu překonal dosavadní judikaturu, když rozhodl ve věci doručení fikcí do datové schránky. Tento…
Publikováno:
09. 08. 2022
Celý článek

DPH jako bič na plátce, anebo je to celé „podvod“?

Aktuality
V posledních měsících se stále častěji u plátců DPH objevují ze strany finančních úřadů výzvy k prokázání oprávněnosti nároku na odpočet DPH…
Publikováno:
02. 12. 2021
Celý článek

Je možno snížit penále vzniklé na základě daňové kontroly?

Aktuality
V minulém příspěvku jsme Vám nastínili možnost, jak snížit úrok z prodlení. V tomto příspěvku bychom se chtěli zaměřit na možnosti a…
Publikováno:
07. 09. 2021
Celý článek

Lze efektivně docílit snížení úroku z prodlení?

Aktuality
Jak jsme Vás již informovali v jednom z našich předchozích příspěvků, změnila se výše úroku z prodlení od 1.1.2021 na úroveň úroku z…
Publikováno:
23. 08. 2021
Celý článek

Podvod na dani a existence úhrady daně k okamžiku vydání rozhodnutí o stanovení daně

Daňové judikatury
Nejvyšší správní soud („NSS“) v nedávné době vydal rozsudek vztahující se k odepření nároku na odpočet v situaci, kdy byl daňový subjekt…
Publikováno:
30. 06. 2021
Celý článek

Úrok z nepředepsaného úroku

Daňové judikatury
Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci úročení úroku z neoprávněného jednání správce daně dle § 254 daňového řádu, který nebyl včas…
Publikováno:
23. 06. 2021
Celý článek

Sankce po novele daňového řádu

Aktuality
Novela daňového řádu, která je účinná od 1. 1. 2021, přinesla řadu změn týkajících se daňové kontroly, podávání daňových přiznání či…
Publikováno:
29. 04. 2021
Celý článek

Úrok z prodlení ze zadrženého nadměrného odpočtu (C-13/18 Sole-Mizo Zrt)

Daňové judikatury
V tomto případě rozhodoval Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v dubnu roku 2020 ve sporu mezi společností Sole-Mizo a maďarskou finanční…
Publikováno:
17. 03. 2021
Celý článek

Proces dokazování a důkazní prostředky

Aktuality
Proces dokazování je přirozenou součástí správy daní navazující na vyhledávací činnost, ale ta není podmínkou pro zahájení řízení; více v…
Publikováno:
14. 03. 2021
Celý článek

Plný nárok na odpočet u výdajů, jež přináší prospěch třetí straně (C-405/19 Vos Aannemingen)

Daňové judikatury
V tomto případě Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodoval ve věci nároku na odpočet daně zaplacené na vstupu u služeb, které přinesly…
Publikováno:
10. 03. 2021
Celý článek

Důkazní břemeno v daňovém řízení

Aktuality
Účelem správy daní je daň správně zjistit, stanovit a vybrat. Při stanovování daně je povinností správce daně určit daň primárně na základě…
Publikováno:
07. 03. 2021
Celý článek

Zaměstnanci mají za stejnou práci mimo Prahu nárok na stejnou mzdu jako zaměstnanci v Praze (21 Cdo 3955/2018-228)

Daňové judikatury
Nejvyšší soud České republiky (NSČR) vydal letos v červenci rozhodnutí, ve kterém zamítl dovolání žalovaného subjektu, České pošty, jež se k…
Publikováno:
03. 03. 2021
Celý článek