POKYN D-58 GFŘ K PROMÍJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ

Aktuality
Mnoho daňových subjektů již zažilo, že nepodali daňové přiznání nebo nezaplatili daň včas, příp. jim správce daně na základě daňové kontroly…
Publikováno:
09. 02. 2023
Celý článek

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2022 a očekávané změny pro rok 2023

Aktuality
V tomto článku si stručně shrneme změny, které nastaly v oblasti mezd v roce 2022 a představíme si ty, které jsou očekávány v roce 2023.…
Publikováno:
10. 01. 2023
Celý článek

NSS k možnosti prominutí úroku z prodlení

Daňové judikatury
Nejvyšší správní soud rozhodoval v tomto sporu o tom, zda je možné vyhovět žádosti, která se týká prominutí úroku z prodlení. Daňovému…
Publikováno:
12. 09. 2022
Celý článek

Nový metodický pokyn GFŘ k provádění daňových kontrol

Aktuality
Na internetových stránkách finanční správy ČR byl nedávno zveřejněn metodický pokyn k provádění daňových kontrol. Pokud u Vás probíhá…
Publikováno:
21. 08. 2022
Celý článek

I v případě datové schránky již neplatí doručení fikcí o víkendu a svátcích

Daňové judikatury
Rozšířený senát nejvyššího správního soudu překonal dosavadní judikaturu, když rozhodl ve věci doručení fikcí do datové schránky. Tento…
Publikováno:
09. 08. 2022
Celý článek

DPH jako bič na plátce, anebo je to celé „podvod“?

Aktuality
V posledních měsících se stále častěji u plátců DPH objevují ze strany finančních úřadů výzvy k prokázání oprávněnosti nároku na odpočet DPH…
Publikováno:
02. 12. 2021
Celý článek

Je možno snížit penále vzniklé na základě daňové kontroly?

Aktuality
V minulém příspěvku jsme Vám nastínili možnost, jak snížit úrok z prodlení. V tomto příspěvku bychom se chtěli zaměřit na možnosti a…
Publikováno:
07. 09. 2021
Celý článek

Lze efektivně docílit snížení úroku z prodlení?

Aktuality
Jak jsme Vás již informovali v jednom z našich předchozích příspěvků, změnila se výše úroku z prodlení od 1.1.2021 na úroveň úroku z…
Publikováno:
23. 08. 2021
Celý článek

Podvod na dani a existence úhrady daně k okamžiku vydání rozhodnutí o stanovení daně

Daňové judikatury
Nejvyšší správní soud („NSS“) v nedávné době vydal rozsudek vztahující se k odepření nároku na odpočet v situaci, kdy byl daňový subjekt…
Publikováno:
30. 06. 2021
Celý článek

Úrok z nepředepsaného úroku

Daňové judikatury
Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci úročení úroku z neoprávněného jednání správce daně dle § 254 daňového řádu, který nebyl včas…
Publikováno:
23. 06. 2021
Celý článek

Sankce po novele daňového řádu

Aktuality
Novela daňového řádu, která je účinná od 1. 1. 2021, přinesla řadu změn týkajících se daňové kontroly, podávání daňových přiznání či…
Publikováno:
29. 04. 2021
Celý článek

Úrok z prodlení ze zadrženého nadměrného odpočtu (C-13/18 Sole-Mizo Zrt)

Daňové judikatury
V tomto případě rozhodoval Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v dubnu roku 2020 ve sporu mezi společností Sole-Mizo a maďarskou finanční…
Publikováno:
17. 03. 2021
Celý článek