DPH jako bič na plátce, anebo je to celé „podvod“?

Aktuality
V posledních měsících se stále častěji u plátců DPH objevují ze strany finančních úřadů výzvy k prokázání oprávněnosti nároku na odpočet DPH…
Publikováno:
02. 12. 2021
Celý článek

Je možno snížit penále vzniklé na základě daňové kontroly?

Aktuality
V minulém příspěvku jsme Vám nastínili možnost, jak snížit úrok z prodlení. V tomto příspěvku bychom se chtěli zaměřit na možnosti a…
Publikováno:
07. 09. 2021
Celý článek

Lze efektivně docílit snížení úroku z prodlení?

Aktuality
Jak jsme Vás již informovali v jednom z našich předchozích příspěvků, změnila se výše úroku z prodlení od 1.1.2021 na úroveň úroku z…
Publikováno:
23. 08. 2021
Celý článek

Sankce po novele daňového řádu

Aktuality
Novela daňového řádu, která je účinná od 1. 1. 2021, přinesla řadu změn týkajících se daňové kontroly, podávání daňových přiznání či…
Publikováno:
29. 04. 2021
Celý článek

Proces dokazování a důkazní prostředky

Aktuality
Proces dokazování je přirozenou součástí správy daní navazující na vyhledávací činnost, ale ta není podmínkou pro zahájení řízení; více v…
Publikováno:
14. 03. 2021
Celý článek

Důkazní břemeno v daňovém řízení

Aktuality
Účelem správy daní je daň správně zjistit, stanovit a vybrat. Při stanovování daně je povinností správce daně určit daň primárně na základě…
Publikováno:
07. 03. 2021
Celý článek

Zajišťovací příkaz

Aktuality
Zajišťovací příkaz je instrumentem, který daňová správa používá za účelem zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň. 1. Kdy…
Publikováno:
28. 02. 2021
Celý článek

Odvolání ve správě daní

Aktuality
V reálném životě společnosti i jednotlivců může dojít k situacím, kdy je jim doměřena na základě provedené kontroly daň (o tomto institutu…
Publikováno:
21. 02. 2021
Celý článek

Jaké nástroje při kontrolní činnosti využívá finanční úřad?

Aktuality
V jednom z našich minulých článků jsme vás informovali o oblastech, na které se finanční úřad při kontrolách zaměřuje nejvíce (odkaz na…
Publikováno:
14. 02. 2021
Celý článek

Kontrolní činnost finančního úřadu

Aktuality
Většina podnikatelských subjektů v době své existence zažila alespoň jednou kontrolu ze strany finančních úřadů. Pokud jste jí prošli také…
Publikováno:
07. 02. 2021
Celý článek