NSS k možnosti prominutí úroku z prodlení

Daňové judikatury
Nejvyšší správní soud rozhodoval v tomto sporu o tom, zda je možné vyhovět žádosti, která se týká prominutí úroku z prodlení. Daňovému…
Publikováno:
12. 09. 2022
Celý článek

I v případě datové schránky již neplatí doručení fikcí o víkendu a svátcích

Daňové judikatury
Rozšířený senát nejvyššího správního soudu překonal dosavadní judikaturu, když rozhodl ve věci doručení fikcí do datové schránky. Tento…
Publikováno:
09. 08. 2022
Celý článek

Podvod na dani a existence úhrady daně k okamžiku vydání rozhodnutí o stanovení daně

Daňové judikatury
Nejvyšší správní soud („NSS“) v nedávné době vydal rozsudek vztahující se k odepření nároku na odpočet v situaci, kdy byl daňový subjekt…
Publikováno:
30. 06. 2021
Celý článek

Úrok z nepředepsaného úroku

Daňové judikatury
Nejvyšší správní soud rozhodoval ve věci úročení úroku z neoprávněného jednání správce daně dle § 254 daňového řádu, který nebyl včas…
Publikováno:
23. 06. 2021
Celý článek

Úrok z prodlení ze zadrženého nadměrného odpočtu (C-13/18 Sole-Mizo Zrt)

Daňové judikatury
V tomto případě rozhodoval Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v dubnu roku 2020 ve sporu mezi společností Sole-Mizo a maďarskou finanční…
Publikováno:
17. 03. 2021
Celý článek

Plný nárok na odpočet u výdajů, jež přináší prospěch třetí straně (C-405/19 Vos Aannemingen)

Daňové judikatury
V tomto případě Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodoval ve věci nároku na odpočet daně zaplacené na vstupu u služeb, které přinesly…
Publikováno:
10. 03. 2021
Celý článek

Zaměstnanci mají za stejnou práci mimo Prahu nárok na stejnou mzdu jako zaměstnanci v Praze (21 Cdo 3955/2018-228)

Daňové judikatury
Nejvyšší soud České republiky (NSČR) vydal letos v červenci rozhodnutí, ve kterém zamítl dovolání žalovaného subjektu, České pošty, jež se k…
Publikováno:
03. 03. 2021
Celý článek

Zákaz řetězení daňových ztrát při stanovení prekluzivní lhůty (8 Afs 58/2019 - 48)

Daňové judikatury
V květnu letošního roku vydal Nejvyšší správní soud (NSS) průlomový rozsudek ve věci opakovaného prodlužování prekluzivní lhůty v případě…
Publikováno:
24. 02. 2021
Celý článek

Ospravedlnitelné důvody k prominutí pokuty za opožděnou oznamovací povinnost (5 Afs 245/2019 – 28)

Daňové judikatury
Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém rozsudku z července tohoto roku vyvrátil, že ospravedlnitelné důvody k prominutí sankce za opoždění v…
Publikováno:
17. 02. 2021
Celý článek

Milionová pokuta za švarcsystém (5 Ads 208_2109-33)

Daňové judikatury
Nejvyšší správní soud (NSS) se letos v červnu zabýval otázkou poskytování práce na základě živnostenského listu (ŽL) se znaky závislé…
Publikováno:
10. 02. 2021
Celý článek