Jste v situaci, kdy u Vašeho klienta probíhá komplikovaná daňová kontrola, případně Váš klient bude podávat správní žalobu ve vazbě na spor s finančním úřadem? Jelikož máme s uvedenými případy bohaté zkušenosti, nabízíme Vám pomoc v těchto oblastech:1. Zastupování v procesu vedení kontroly i následného odvolání

Vedení kontroly se správcem daně může být komplikované i časově náročné zároveň. Spolupráce s námi může Vám i Vašim klientům přinést kromě nezávislého pohledu externího daňového poradce i značnou časovou úsporu.

V minulých letech jsme zastupovali daňové subjekty téměř ve všech daňových oblastech (DPH, DPFO, DPPO i spotřební daně). Využijte našeho spojení know-how daňových poradců se znalostí procesní problematiky zpracování odvolání i následných správních žalob.2. Zpracování správních žalob, kasační stížnosti

Máme zkušenosti se zpracováním žalob, a to jak žalob proti rozhodnutí správního orgánu (§ 65 s.ř.s), tak žalob na ochranu před nečinností (§ 79 s.ř.s.) i proti nezákonnému zásahu (§ 82 s.ř.s.). Ne jednou jsme také klientům asistovali při sestavení kasačních stížností Nejvyššímu správnímu soudu.


3. Zajišťovací příkazy

Obdržel Váš klient zajišťovací příkaz a potřebuje se proti němu účinně bránit? Neváhejte využít know-how a bohaté zkušenosti našich daňových poradců.4. Návrh na předběžné opatření

Pomůžeme Vám sestavit návrh na předběžné opatření. Ze zkušenosti víme, že pokud se klient rozhodne tento návrh podat, jedná se o vážnou a velice akutní záležitost. Jsme si vědomi potřeb vašich i vašich klientů a kromě profesionálního přístupu a celé řady zkušeností nabízíme také časovou pružnost a kvalitu výsledků.

Předběžná opatření

Předběžné opatření slouží k ochraně práv dítěte a zajištění jeho bezpečí. Používá se pouze...