top-yellowtop-blue

Co je to vysvětlení?

Vysvětlením se dle daňového řádu rozumí povinnost každé osoby poskytnout informace, kterými správce daně může ověřit skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Je nutno podotknout, že tato povinnost se týká pouze třetích osob, tedy všech osob krom samotného daňového subjektu.

Mohlo by se zdát, že by se mohlo jednat o výslech svědka, avšak existuje zásadní rozdíl mezi vysvětlením a výslechem svědka. Daňový subjekt může být přítomen u výslechu svědka a dále je oprávněn mu klást otázky. Toto právo však při podání vysvětlení daňový subjekt nemá, neboť postup vysvětlení může být činěn před zahájením samotného řízení (správce daně ještě nezahájil konkrétní daňové řízení o daňové povinnosti daňového subjektu).

Daňový řád ustanovuje povinnost dostavit se a povinnost podat vysvětlení. Pokud by osoba byla předvolána a nedostavila se bez dostatečného důvodu, riskuje udělení pořádkové pokuty. V případě, že by se osoba nedostavila k podání vysvětlení opakovaně, může být dle § 100 daňového řádu předvedena.