Kontrolní postupy správce daně

Správce daně používá při kontrolní činnosti dva hlavní nástroje, kterými jsou postup k odstranění pochybností a daňová kontrola. Zatímco postup k odstranění pochybností by měl být časově méně náročnější, jsou kontroly prováděné ze strany správce daně pro mnoho firem náročné jak po administrativní, tak časové stránce. Pokud hledáte cestu, jak kontroly zvládnout efektivně, můžeme vám pomoci.

Postup k odstranění pochybností

Postup k odstranění pochybností by měl být časově i administrativně méně náročnější než daňová kontrola. Správce daně by ho měl využívat v případech...

Daňová kontrola

Daňová kontrola je zahajována doručením oznámení o zahájení daňové kontroly, v němž je předmět a rozsah kontroly. Během daňové kontroly musí daňový subjekt plnit povinnosti dané daňovým řádem, např. musí: