Zpět
|Daňové judikatury

I v případě datové schránky již neplatí doručení fikcí o víkendu a svátcích

Rozšířený senát nejvyššího správního soudu překonal dosavadní judikaturu, když rozhodl ve věci doručení fikcí do datové schránky. Tento způsob doručení znamená, že po uběhnutí deseti dnů od vložení do schránky je zpráva automaticky považována za doručenou bez ohledu na to, zda ji adresát prohlédl. Díky tomuto rozhodnutí se sjednotil přístup napříč právními odvětvími k doručení fyzické i elektronické pošty. Skončil tak letitý spor o to, zda když uplyne desetidenní lhůta od doručení do datové schránky o víkendu nebo ve svátek, bude doručeno až v následující pracovní den nebo zda je možné doručit i ve svátek, případně o víkendu. Jádrem sporu bylo opožděné podání následného kontrolního hlášení a následné uložení pokuty. Výzva byla doručena právě do datové schránky daňového subjektu. Dle správce daně připadl poslední den desetidenní lhůty při použití fikce doručení na neděli. Daňový subjekt se ovšem rozhodl s takovýmto výpočtem lhůty nesouhlasit a trval na zohlednění pravidel pro doručování, která jsou zakotvena v daňovém řádu, tj. připadne-li poslední den lhůty na víkend nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.