Zpět
|Aktuality

Nový metodický pokyn GFŘ k provádění daňových kontrol

Na internetových stránkách finanční správy ČR byl nedávno zveřejněn metodický pokyn k provádění daňových kontrol. Pokud u Vás probíhá, naleznete v něm odpovědi na některé praktické otázky, které Vás mohly v této souvislosti napadnout. Jedná se například o:

 • rozsah vedení kontroly včetně možností jejího zúžení nebo rozšíření;
 • limit doby trvání kontroly;
 • povinnost správce daně sdělovat důvody pro zahájení kontroly;
 • práva a povinnosti kontrolovaného subjektu;
 • práva a povinnosti správce daně;
 • důkazní břemeno kontrolovaného subjektu i správce daně;
 • co vše lze použít jako důkazní prostředek;
 • jednotlivé kroky při ukončení daňové kontroly; nebo
 • možnost opakování daňové kontroly.

  Pokud by Vás zajímal detail textu, naleznete jej na tomto odkazu: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danovy-proces/metodika/metodika/metodicky-pokyn-k-procesnim-aspektum