Služby

S čím vám můžeme pomoci?

arrow

Zastoupíme vás při daňových kontrolách

arrow

Pomůžeme v komunikaci s finančními i celními úřady

arrow

Podáme za vás odvolání proti platebnímu výměru

arrow

Připravíme správní žalobu

arrow

Pomůžeme s vrácením nadměrného odpočtu DPH

arrow

Pomůžeme vám s odstraněním pochybností ze strany finančního úřadu

arrow

Obdrželi jste výzvu z finančního úřadu? Pomůžeme vám s odpovědí